Điều khoản sử dụng

Đây là website dành cho tất cả mọi người, không phân biệt người già hay trẻ nhỏ quyền xem các bài viết ở trang web này, do đó khi bạn làm một hành động gì, đọc hay comment thì chú ý tới các điều khoản sau:

Bình luận

-Nghiêm cấm spam, quảng cáo

-Không sử dụng từ ngữ tục tĩu

-Không gắn link lạ vào bình luận

-Không sử dụng ngôn ngữ lạ, bởi hệ thống chặn spam có thể coi đó là một tin spam

Chia sẻ website và trao đổi

  • Không sử dụng website vào bất cứ hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam
  • Khi chia sẻ một bài viết của trang web thì cần phải chia sẻ đúng nội dung, không spam
  • Nếu sử dụng lại bài viết thì ghi rõ nguồn: https://tainghehay.com hoặc ghi rõ link URL của bài viết

Thumbnails managed by ThumbPress